Termes i condicions

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ PER EL DINAR DE LA VINYALA ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ VADEFOODIES EL PROPER 02 DE JUNY DE 2018

 

La política de cancel·lació y devolució respecte de la reserva anticipada per el dinar de la Vinyala organitzat per l’Associació Vadefoodies el proper 02 de juny de 2018, es la següent:

 

  • Una vegada feta la reserva on-line i realitzat el pagament de la mateixa mitjançant la plataforma de pagament habilitada a tal efecte, la reserva serà degudament confirmada.

 

  • Una vegada confirmada qualsevol reserva i per tant abonat l’import de la mateixa, la no assistència al dinar o la cancel·lació anticipada de la mateixa, en cap cas donarà lloc a la devolució de l’import abonat anticipadament.

 

  • Únicament es procedirà a la devolució de l’mport abonat de les reserves en el cas de que el dinar de la Vinyala del proper 02 de juny de 2018 no es pugui dur a terme per causes únicament imputables a l’organització del mateix, es a dir, per causes imputables a l’Associació Vadefoodies.